Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากเตือน อย่าหลงเชื่อแอบอ้างไลน์หลุด หยุดแชร์ต่อ !!

วันที่ 17/11/2559

จากกรณีมีข่าวแพร่สะพัดในโลกออนไลน์ ว่ามีไลน์หลุดจากกองสลาก สามารถทราบผลการออกรางวัลก่อนเข้าสู่กระบวนการออกรางวัล ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าว สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานฯ นั้น

พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการเผยแพร่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้น การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตามมาตรฐานสากล ISO9001:2008 สามารถรับชมเทปบันทึกผลการถ่ายทอดผลออกรางวัลย้อนหลังได้ทุกงวดผ่าน เว็บไซต์สำนักงานฯ www.glo.or.th ตลอดเวลา ทั้งนี้ กระบวนการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่มีใครสามารถทราบตัวเลขที่จะออกรางวัลล่วงหน้าได้ สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถเช้าชมการออกรางวัลได้ ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 15.00- 16.00 น. สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. และทางสถานีโทรทัศน์ข่าวสปริงนิวส์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุสปริงส์ เรดิโอ เอฟเอ็ม 98.5 เมกกะเฮิทซ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. นอกจากนี้ยังมีการออกรางวัลสลากสัญจร ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้เข้าชมและร่วมสัมผัสบรรยากาศการออกรางวัลอย่างใกล้ชิดนั้น สำนักงานฯ จะประชาสัมพันธ์วัน และสถานที่ให้ทราบต่อไป ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกล่าวในที่สุด.


คำสำคัญ : line

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์