Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2559 ณ วัดหัวดงใต้ จ.นครสวรรค์

วันที่ 14/11/2559

                   เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานฯ เดินทางไปถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2559 ณ วัดหัวดงใต้ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน โดยมียอดเงินกฐินที่สำนักงานฯและประชาชนที่มีความศรัทธาทำบุญร่วมกัน เพื่อสร้างศาลาการเปรียญทดแทนหลังเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ ถวายวัดหัวดงใต้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,048,082.- บาท (สามล้านสี่หมื่นแปดพันแปดสิบสองบาทถ้วน) นอกจากนี้ สำนักงานฯยังได้มอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย โรงเรียนวัดหัวดงใต้ (บางทองประชาสรรค์) สนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา , โรงเรียนวัดหาดเสลา (ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) สนับสนุนโครงการปรับปรุงห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน , โรงเรียน วัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสสรณ์) สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และลานกีฬาของโรงเรียน และโรงเรียนบ้านเนินพะยอม สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์