Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงข่าวเน้นมาตรการเข้มข้นแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา

วันที่ 09/11/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี แถลงข่าวเน้นมาตรการเข้มข้นแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา

พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาสลากมีราคาแพงมีสาเหตุจากผู้ที่ได้รับสลากบางส่วนไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสลากรายย่อยที่แท้จริง จึงนำสลากได้รับการจัดสรรสลาก ทั้งจากระบบโควตาเดิมและจากโครงการซื้อ-จองสลากผ่านธนาคารกรุงไทย ไปขายช่วงต่อให้กับนายทุนที่เข้ามากว้านซื้อสลากจากผู้ค้าราย แล้วนำไปรวมชุดจำหน่ายในราคาแพงมาก

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหา โดย คัดกรองผู้ที่จำหน่ายสลากจริง โดยการทำสัญญาใหม่ทุกๆ 6 เดือน การทำสัญญาครั้งต่อไปจะดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2559 (อายุสัญญา 16 ธันวาคม 2559 – 1 มิถุนายน 2560) ได้มีการปรับข้อความในสัญญาให้รัดกุมขึ้น ทำให้สามารถตรวจสอบสลากที่จำหน่ายบนแผงจำหน่ายสลากได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น

"หากตรวจพบว่าสลากของตนไปวางไว้เพื่อเตรียมจำหน่ายที่จุดจำหน่ายของผู้อื่นที่ระบุไว้ในข้อที่ 11 ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นไม่ได้ขายสลากด้วยตนเองและถือว่าผู้ขายผิดสัญญา” และ "ตัวแทนจำหน่ายสลากยินยอมให้ความสะดวกและความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯในการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายของตัวแทน หากไม่ให้ความร่วมมือให้ถือว่าตัวแทนประพฤติผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้สำนักงานฯ พิจารณาบอกเลิกสัญญาได้ทันที”

หลังจากการทำสัญญา สำนักงานฯจะทำการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจการของสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ต่างๆ สำหรับสลากที่ถูกยกเลิกสัญญา จะนำมาเข้าสู่โครงการซื้อ – จองล่วงหน้าฯ เพื่อให้ผู้จำหน่ายจริงได้มีโอกาสเข้าถึงสลากได้มากขึ้น

ประธานกรรมการสลากฯ กล่าวต่อว่า ขณะนี้การจำหน่ายสลากเกินราคาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น     พบว่ามีการนำสลากมารวมชุดเพื่อจำหน่ายสูงเกินราคาที่กำหนด 80 บาท ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้จำหน่ายสลากเกินราคาถูกจับกุมแล้วรวมทั้งสิ้น 745 ราย ในจำนวนนี้มีตัวแทนจำหน่ายถูกยกเลิกสัญญา 153 ราย และถูกตัดสิทธิ์จากโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ 57 ราย ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่ของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 1 ได้จับกุมผู้ที่จำหน่ายสลากเกินราคา จำนวนทั้งสิ้น 592 ราย โดยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดถูกดำเนินคดี ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือปรับรายละไม่เกิน 10,000 บาท และหากเป็นตัวแทนจำหน่ายจะถูกยกเลิกสัญญาทันที พร้อมทั้งขึ้นบัญชีรายชื่อ (Black list) ไม่ทำสัญญาในครั้งต่อไป สำหรับผู้ที่ซื้อ-จองล่วงหน้า ก็จะถูกตัดสิทธิ์การลงทะเบียนทันที

          พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กล่าวถึง มาตรการในการแก้ไขปัญหาสลากรวมชุดว่า สำนักงานฯ ได้ปรับวันจ่ายสลากจองที่ไปรษณีย์ปลายทางจากเดิม วันที่ 2 และวันที่ 17 ของเดือน เปลี่ยนเป็นวันที่ 7 และ 22 ของเดือน ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ในการจำหน่ายสลากของตลาดวังสะพุง ทั้งนี้ เพื่อทำให้ยี่ปั๊วไม่มีเวลาในการนำสลากจองไปรวมชุด ซึ่งจะส่งผล ให้ผู้ค้ารายย่อยที่แท้จริง สามารถทำรายการสลากจองล่วงหน้าได้มากขึ้น และคาดว่า ผลที่จะได้รับจากการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคานั้น จะทำให้สามารถตัดวงจรนายทุนที่เข้ามากว้านซื้อสลากออกไปจากตลาด ทำให้การรวมชุดสลากลดลงหรือหมดไป รวมถึงได้คัดกรองผู้ค้าสลากรายย่อยที่แท้จริง ส่งผลให้สามารถจำหน่ายสลากได้ในราคาที่กำหนด คือ 80 บาท


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์