Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 ให้บุตรคนพิการที่รับสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

วันที่ 19/10/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิง กุณฑีรา ตันติรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 ให้บุตรคนพิการที่รับสลาก
กินแบ่งรัฐบาลจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ณ สภาสังคมสงเคราะห์ ซึ่งสำนักงานฯได้จัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนหนึ่งเพื่อให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯทำการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้พิการ ด้วยตระหนักในศักยภาพของผู้พิการและเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้พิการ

 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์