Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบเงินสนับสนุน ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นเงิน 132,300,000 บาท

วันที่ 05/10/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี พร้อมมอบเงินสนับสนุน 132,300,000 บาท ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สามารถบูรณาการการทำงานและนำไปขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนการเกษตร เกษตรกรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรกรต้นแบบ ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์