Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง ให้ตัวแทนจำหน่ายสลากไปรับสลากที่จังหวัดตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

วันที่ 28/09/2559

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดทำบัญชีรายชื่อและกำหนดแบ่งกลุ่มรหัสโควตาโดยแยกจังหวัด ตามความประสงค์ ของตัวแทนจำหน่ายที่ขอรับสลากตามภูมิลำเนา


คำสำคัญ : ประกาศ ตัวแทนจำหน่าย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์