Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่ศูนย์การค้าสลากวังสะพุง จังหวัดเลย

วันที่ 21/09/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (21 กันยายน 2559) เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันโทหนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลาก ได้เปิดเผยถึงมาตรการเดินหน้าแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา และกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดขั้นเด็ดขาด ในการลงพื้นที่ศูนย์การค้าสลากอำเภอ วังสะพุง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยเริ่มจากการกำหนดให้ตัวแทนจำหน่าย จำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ยังพบว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจำหน่ายสลากเกินราคาอยู่บางพื้นที่ โดยในเบื้องต้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมมือกับทหารและตำรวจเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบ จับกุม ดำเนินการตามกฎหมาย และในขณะเดียวกันได้กำหนดมาตรการแก้ไขสลากเกินราคาที่เน้นบทลงโทษผู้กระทำผิดขั้นเด็ดขาด 

พันโทหนุน ศันสนาคม เปิดเผยถึงมาตรการการแก้ไขสลากเกินราคา ประกอบด้วย
1. การปรับลดวันจำหน่ายสลาก โดยขอปรับลดลงเหลือ งวดละ 3 วัน ได้แก่วันก่อนออกรางวัล 1 วัน                 วันออกรางวัล และหลังวันออกรางวัล 1 วัน เริ่มตั้งแต่การจำหน่ายสลากงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559
2. การตรวจสอบการจำหน่ายสลากของตัวแทนจำหน่ายรายย่อยที่มีโควตา และผู้จำหน่ายสลากจากโครงซื้อ – จอง หากผู้ขายผิดสัญญาและกระทำผิดเงื่อนไข สำนักงาน ฯ จะยกเลิกสัญญาและยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิในการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที

ที่ผ่านมาสำนักงานฯ ได้เชิญตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา และทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาการจำหน่ายสลากอย่างเคร่งครัด เช่น การจำหน่ายสลากในลักษณะขายปลีก ไม่นำไปขายส่ง หรือนำไปขายต่อให้กับผู้รับซื้อเป็นอันขาด และการควบคุมการขายของสมาชิกไม่ให้ขายสลากเกินราคาที่กำหนด รวมทั้งไม่นำสลากของตนไปรวมชุดกับผู้อื่น หรือนำสลากของผู้อื่นมาขายร่วม หากสมาชิกฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องยินยอมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ ฯ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงาน ฯ ขอเตือนผู้จำหน่ายสลากต้องไม่ขายเกินราคาที่กำหนด ไม่นำสลากของตนไปรวมชุดกับผู้อื่น หรือนำสลากของผู้อื่นมาขายร่วม หรือนำสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปรวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น และหากผู้ขายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามและมีการตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขายผิดสัญญา สำนักงาน ฯ จะยกเลิกสัญญาและยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิในการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที และขอให้ประชาชนผู้ซื้อสลากรักษาสิทธิ์ โดยการไม่ซื้อสลากเกินราคา และสามารถแจ้งข้อมูลการจำหน่ายสลากเกินราคาได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์  0 2345 1466สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์