Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จับมือสมาคม องค์กร มูลนิธิ ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม ย้ำต้องดูแลคุณภาพชีวิตสมาชิกและควบคุมไม่ให้ขายเกินราคาอย่างเด็ดขาด

วันที่ 13/09/2559

          วันนี้ (อังคารที่ 13 กันยายน 2559) เวลาประมาณ 10.00 น. ที่ห้องเอนกประสงค์ชั้น 3 อาคาร        ออกรางวัล  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ ได้มีการจัดสัมมนาหัวข้อ "นโยบายการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล” โดยเชิญตัวแทนจำหน่ายนิติบุคคลประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ ที่ได้รับการจัดสรรสลากไปจำหน่ายตั้งแต่ 25 เล่มคู่ขึ้นไป เข้าร่วมสัมมนา เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา และ ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมร่วมกัน 

          พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อผู้สื่อข่าวถึงการจัดสัมมนาและการลงนามทึกข้อตกลงคุณธรรมฯ ที่จัดขึ้นในวันนี้ ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างสำนักงานฯ กับสมาคม องค์กรและมูลนิธิ  ในส่วนของความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดเจนถ่องแท้ ในข้อกำหนดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตลอดจน ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจงในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประการ ตลอดจนการให้คำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในข้อตกลงคุณธรรมอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ต้องการให้สมาคม องค์กร มูลนิธิ ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรสลากให้ นั่นคือ บริหารจัดการนำเงินส่วนลด 2% อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์ในการนำไปบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในสังกัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจัดสรรสลากให้กับสมาชิกด้วยความเป็นธรรม ควบคุมให้สมาชิกสามารถประกอบอาชีพจำหน่ายสลากเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้มีความสุขสบายตามอัตภาพ แบ่งเบาภาระบางส่วนของภาครัฐในการดูแลผู้พิการ


          พลโทอภิรัชต์ ฯ กล่าวว่า เนื้อหาในบันทึกข้อตกลงคุณธรรมฉบับนี้  ยังได้ย้ำถึงการแสดงเจตนารมณ์ใน  การรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากอย่างครบถ้วน  เช่น การมารับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายทุกงวดตลอดอายุสัญญา  จำหน่ายสลากในลักษณะขายปลีก ไม่นำไปขายส่งหรือขายให้แก่ผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อไปขายต่อเป็นอันขาด เว้นแต่เป็นการขายหรือมอบให้แก่สมาชิกของตัวแทนจำหน่ายสลากฯ เพื่อขายปลีก ตามราคาที่กำหนดไว้ และจำหน่ายสลากตามสถานที่จำหน่ายที่ระบุไว้ในสัญญา การส่งข้อมูลและบัญชีรายชื่อสมาชิก รวมทั้งจำนวนที่จัดสรรให้สมาชิกและสถานที่จำหน่าย ให้สำนักงานฯ ทราบ  รวมถึงการควบคุมการขายของสมาชิกไม่ให้ขายสลากเกินราคาที่กำหนด และไม่นำสลากของตนไปรวมชุดกับผู้อื่น หรือ  นำสลากของผู้อื่นมาขายร่วมหรือนำสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำมารวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น และควบคุมสมาชิกไม่ให้กระทำการดังกล่าวด้วย หากสมาชิกฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามด้วยประการใด ๆ จะต้องยินยอมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นต้น

      ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในตอนท้ายของบันทึกข้อตกลงคุณธรรมได้ เน้นย้ำเรื่องการไม่ยินยอมให้มีการนำสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปขายเกินราคาในทุกกรณีโดยเด็ดขาด และหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำนักงานฯ กำหนด จะยินดีให้สำนักงานดำเนินการตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญา โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


          สำหรับมาตรการในการดำเนินการกับตัวแทนจำหน่ายนิติบุคคลประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ กรณีที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายสลากเกินราคานั้น  พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานได้กำหนดแนวทางดำเนินการกับผู้จำหน่ายสลากเกินราคา  ในส่วนที่เป็นสมาคม องค์กร มูลนิธิ  หากพบสมาชิกของสมาคมฯ นำไปจำหน่ายเกินราคาแล้วถูกจับดำเนินคดี หรือ การตรวจสอบสลากของกลางที่ถูกจับดำเนินคดี แล้วพบว่าเป็นสลากที่จัดสรรให้กับสมาคมฯ ใด สำนักงานฯ จะแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ยกเลิกการจัดสรรให้สมาชิกที่ถูกจับดำเนินคดีหรือเป็นผู้ได้รับการจัดสรรสลากฉบับที่เป็นของกลาง จากนั้น      สมาคม ฯ จะต้องแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการจัดสรรแทน  โดยจะมีการแจ้งเตือน 2 ครั้ง  หากพบการจำหน่ายสลากเกินราคาของสมาชิก หรือพบสลากของกลางที่เป็นของสมาคมฯ ครั้งที่ 3 สำนักงานฯ จะดำเนินการตัดโควตาสลากตามจำนวนที่ผู้จำหน่ายเกินราคาได้รับการจัดสรร และผลการปฏิบัติต่าง ๆ ของสมาคม ฯ จะได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของสำนักงาน ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งต่อไปด้วย  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวในตอนท้าย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์