Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่ลงพืนที่สำรวจราคาสลาก ณ สี่แยกคอกวัว

วันที่ 26/08/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันโท หนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลากพร้อมคณะและสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล  เน้นย้ำการจำหน่ายสลากตามราคาที่กฎหมายกำหนด บริเวณสี่แยกคอกวัว แหล่งจำหน่ายสลากรายใหญ่ 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กล่าวว่า หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมาตรการนโยบายแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยเริ่มจากการกำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายสลาก ตามราคา 80 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งหากผ่าฝืนจะต้องโทษจำคุกและปรับไม่เกิน 10,000บาท นั้น โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักงาน ฯยังคงได้รับรายงานการแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่านศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center)  โทร. 0 2345 1466 ว่ายังมีการจำหน่ายสลากเกินราคาอยู่บางพื้นที่  จึงได้จัดชุดเฉพาะกิจประกอบด้วยผู้ตรวจการของสำนักงานฯ และขอความร่วมมือจากทหารและตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดรับที่แจ้งตลอดเวลา  ซึ่งหากพบการจำหน่ายสลากเกินราคาถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที

พันโท หนุน ศันสนาคม ได้กล่าวถึงยอดการจับกุมผู้กระทำความผิดว่า จากการรายงาน ณ วันที่   24  สิงหาคม 2559 การจับกุมผู้กระทำความผิดในข้อหาสลากเกินราคาที่กฎหมายกำหนดจำนวน 19 ราย อยู่ในพื้นที่สี่แยกคอกวัว และศูนย์การค้าสลากไทย  สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 3ราย และเป็นผู้ลงทะเบียนในโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำนวน 11 ราย  โดยขณะนี้สำนักงาน ฯ ได้ดำเนินการยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้ง 3 ราย และยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิในการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 11 ราย มีผลตั้งแต่วันที่  18 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาตราจารย์ธนวรรธน์ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงาน ฯ  ขอเตือนผู้จำหน่ายสลากต้องไม่ขายเกินราคาที่กำหนดไว้ในสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการขายโดยเรียกร้องให้ผู้ซื้อซื้อสิ่งของอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ และรวมทั้งการร้องขอประโยชน์ในลักษณะอื่นใดและถ้าผู้ขายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้ขายผิดสัญญา  "ผู้ขายต้องไม่นำสลากของตนไปรวมชุดกับผู้อื่นหรือนำสลากของผู้อื่นมาขายร่วม หรือนำสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปรวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น หากมีการตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวถือว่าผู้ขายผิดสัญญาและกระทำผิดเงื่อนไขหากพบว่ามีการกระทำดังกล่าว สำนักงาน ฯ จะยกเลิกสัญญาและยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิในการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที และในช่วงเวลาอันใกล้นี้จะได้กำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้กระทำผิดจึงขอย้ำกับผู้ที่กำลังกระทำผิดให้พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบกับผลของการกระทำที่จะได้รับสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์