Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมจัดกิจกรรม “ความหวัง – ด้วยมิตร – จิตอาสา ครั้งที่ ๔” ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

วันที่ 18/08/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำโดย ทันตแพทย์หญิงกุณฑีรา ตันติรังสี   รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "ความหวัง-ด้วยมิตร-จิตอาสา ครั้งที่ ๔” จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบของที่ระลึกและเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายการ "โฮป ประกายแสงแห่งความหวัง”   ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เวลา ๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๐น. เป็นรายการ ที่เกิดจากความประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการช่วยเหลือคนในสังคมที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากต่างๆ โดยภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ดาราที่สังคมยอมรับในฐานะผู้ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นผู้ดำเนินรายการ "โฮป ประกายแสงแห่งความหวัง”เข้าร่วมงานอีกด้วย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์