Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรม "สำนักงานสลากฯร่วมใจ ลดใช้พลังงาน" เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 10/08/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการ ในฐานะผู้แทนฝ่ายบริหารของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ได้จัดกิจกรรม สำนักงานสลากฯร่วมใจ ลดใช้พลังงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินถือป้ายรณรงค์ไปตามส่วนงานต่างๆ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เล่นเกม และมอบของรางวัล โดยเน้นให้บุคลากรในองค์กร ร่วมมือ ร่วมใจ ลดการใช้พลังงาน ยึดหลักปฏิบัติ 3 ป. คือ ปิด ปรับ ปลด เช่น ปิดไฟช่วงพักเที่ยงหรือช่วงเลิกงาน ปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อ
ไม่ใช้งาน ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังเลิกงาน เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับในองค์กรเป็นอย่างดี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์