Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านการสาธารณสุข
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการกับน้องๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม

วันที่ 03/08/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย และพันโทหนุน ศันสนาคม พร้อมด้วยพลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้บริหารระดับสูง จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการกับน้องๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ ในโอกาสเดินทางมาออกสลากสัญจร งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์