Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม

วันที่ 03/08/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยรองผู้อำนวยการ ประกอบด้วย ทันตแพทย์หญิงกุณฑีรา ตันติรังสี นางนัยนา ปานสาคร และนางปิยะนิภา แสงแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานได้เดินทางไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้สูงอายุ   ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม ในโอกาสเดินทางมาออกสลากสัญจร งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์