Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภาพลักษณ์
ทำนุบำรุงศาสนา คุณค่าแห่งจิตใจ


 
     ไม่มีประเทศใดในโลกร่มเย็นเท่าเมืองไทยของเรา ด้วยร่มพระบารมีปกเกล้าฯ แห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงบุญญาธิการ
 ไม่มีประเทศใดในโลก ที่ประชาชนมีสิทธิเลือกนับถือศาสนาได้ตามความเชื่อของตนเอง และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
 
     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มอบเงินบริจาคสาธารณะประโยชน์สนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อจรรโลกศาสนา สืบสานหลักธรรมคำสอนขององค์ศาสดา อันยึดเหนี่ยวให้ผู้คนในสังคมประกอบกรรมดี ละเว้นความชั่ว โดยสนับสนุนการก่อสร้างศาสนสถานในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อพี่น้องชาวไทยอยุ่ห่างไกล ในท้องถิ่นที่ยากไร้ใดมี สถานที่ประกอบพิธีกรรม ตามคติความเชื่อที่ดีงาม รวมทั้งการอนุรักษ์แง่มุมที่งดงามของศิลปะในศาสนสถาน ให้ลูกหลาน ได้ชื่นชมสืบต่อไป
 
     ที่ใดมีศาสนาที่นั่นมีความเชื่อ และเมื่อมีความเชื่อ ก็เกิดแรงบันบาดใจ และมื่อมีแรงบันดาล ก็ต้องมี ความหวัง การเสี่ยงโชคถูกกฎหมาย ด้วยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น มีผู้สมหวังเสมอ แม้คุณจะไม่ถูกรางวัล แต่เชื่อเถิด ว่าความสุขจากการได้แบ่งปัน จะสร้างความอิ่มเอมใจไปอีกแสนนาน....
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์