Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งออกสลากงวดประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันที่ 29/06/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอแจ้งให้ทราบว่า ในงวดประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการออกรางวัลสลาก ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. และทางสถานีโทรทัศน์ข่าวสปริงนิวส์ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุสปริงส์ เรดิโอ เอฟเอ็ม ๙๘.๕ เมกกะเฮิทซ์ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์