Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารออมสิน เยี่ยมชมขั้นตอนการออกรางวัลสลาก ตามมาตรฐานกระบวนออกรางวัลตาม ISO : 9001:2008 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 24/06/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง  ให้การต้อนรับนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมขั้นตอนการออกรางวัลสลากตามมาตรฐานกระบวนออกรางวัล ISO 9001:2008  ณ อาคารออกรางวัล  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์