Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดศาลาธรรมเพื่อคนพิการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16/06/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (16 มิถุนายน 2559) นางปิยะนิภา แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดศาลาธรรมเพื่อคนพิการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานีในโครงการจัดสร้างศาลาธรรมเพื่อคนพิการ  เป็นเงิน 300,000.- บาท


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์