Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดโครงการพัฒนาระบบการขอรับเงินรางวัล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินรางวัล ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ นนทบุรี

วันที่ 13/06/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (13 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00น. พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบการขอรับเงินรางวัล ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ นนทบุรี นอกจากการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะรักษามาตรฐานของกระบวนการจ่ายรางวัลตาม ISO : 9001 :2008 ด้านกระบวนการจ่ายรางวัลแล้ว สำนักงานฯ
ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาการบริการแก่ประชาชน โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบการขอรับเงินรางวัลด้วยการ นำเครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card มาใช้แทนการกรอกใบคำขอรับเงินรางวัล
เพื่อเป็นการลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวก และความรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเริ่มเปิดใช้เมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์