Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสายด่วนสุขภาพจิต เลิกพนัน 1323 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จัดแถลงข่าวเทศกาลฟุตบอลยูโร 2016 “เชียร์บอลอย่างมีสติ” ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

วันที่ 10/06/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. ทพญ.กุณฑีรา ตันติรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันแถลงข่าวเทศกาลฟุตบอลยูโร 2016 "เชียร์บอลอย่างมีสติ” ณ อาคารสำนักงานปลัดประทรวง กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับสายด่วนสุขภาพจิต เลิกพนัน 1323 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางการแก้ปัญหาและรณรงค์วัยรุ่นไทยห่างไกลพนันบอล เพื่อป้องกันปัญหาพนันในช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโร 2016 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ยังได้แนะนำประชาชนที่ติดตามชมฟุตบอลให้ดูแลรักษาสุขภาพโดยการพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์