Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในโอกาสเดินทางไปออกรางวัลสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย. 2559 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 01/06/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำโดยผู้บริหารพร้อมพนักงานร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR)  ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี  โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆและออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อสนับสนุนงานบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  เนื่องในโอกาสที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เดินทางไปออกรางวัลสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์