Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ จส.100 จัดโครงการ“บริจาควีลแชร์กับจส.100”

วันที่ 21/03/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559   สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยนางสาววราภรณ์  ชมกลิ่น หัวหน้ากองการเงิน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการร่วมโครงการ"บริจาควีลแชร์กับจส.100”  ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้สนับสนุนด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการขยายขอบข่ายความช่วยเหลือเป็นสื่อกลางประสานส่งต่อน้ำใจถึงผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ขาดแคลนวีลแชร์ โดยประสานผ่าน จส.100 เพื่อขอรับการสนับสนุนวีลแชร์ โดยจะดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน  เดือนละ 1 คัน  สำหรับในเดือนมีนาคมนี้  ได้เดินทางไปมอบรถวีลแชร์  ณ จังหวัดแพร่สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์