Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่สอบถามตัวแทนจำหน่ายถึงสภาวะการจำหน่ายสลาก

วันที่ 21/03/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่สอบถามตัวแทนจำหน่ายถึงสภาวะการจำหน่ายสลาก

ณ สี่แยกคอกวัว และอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

                     คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์  พลวิชัย ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันโทหนุน ศันสนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลาก พร้อมสื่อมวลชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนจำหน่ายถึงสภาวะการจำหน่ายสลาก หลังจากที่สำนักงานฯ เปิดโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจำหน่าย  ณ สี่แยกคอกวัว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559  นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่  ตลาดค้าส่งอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2559  โดยตัวจำหน่ายส่วนใหญ่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างเรียกร้องให้สำนักงาน ฯ เปิดโอกาสให้ตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อ-สั่งจอง สลากล่วงหน้า ให้มากกว่า 5 เล่ม  เนื่องจากปัจจุบันสลากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย

                   ทั้งนี้ตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ ฯ   สำนักงานฯ ยังได้ส่งผู้ตรวจการลงพื้นที่ทั่วประเทศ โดยประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อตรวจสอบสภาวะของการจำหน่ายสลากอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการฯ โดยในขณะนี้สำนักงาน ฯ มีความแนวคิดจัดทำระบบการคัดกรองตัวแทนจำหน่ายรายย่อยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่แท้จริงให้สามารถเข้าระบบได้เท่านั้น และยืนยันความเคร่งครัดในการดำเนินการกับตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์


 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์