Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านการศึกษาและกีฬา
วันเด็กแห่งชาติ 2559

วันที่ 13/01/2559 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  โดยได้จัดทำกระเป๋าเป้และชุดเครื่องเขียนแจกจ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานนทบุรี และสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี  รวมทั้งผ่านทางหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนของขวัญวันเด็กมายังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้มอบเงินบริจาคสาธารณประโยชน์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 300,000 บาท โดยมี นายธนพงศ์ ธนเดชากุล   รองนายกเทศมนตรี นครนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ และเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วย พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการ    นางปิยะนิภา แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ และนางดวงดารา ชมะฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ อาคารสวัสดิการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนพระราม 6 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ลูกหลานพนักงาน และเด็ก ๆ ชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมสนุกในวันเด็ก โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กๆ เป็นจำนวนมากสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์