Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีมอบรางวัล “คนดีของเรา ประจำปี 2558”

วันที่ 16/12/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

 

    เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2558 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นางดวงดารา ชมะฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล "คนดีของเรา ประจำปี 2558” ในฐานะผู้สนับสนุน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนผ่าน สถานีวิทยุ จส.100 ซึ่งเป็นโครงการ ฯ ที่คัดเลือกบุคคลที่ทำความดี มีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับทราบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป ณ ห้อง 221 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอกสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์