Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งออกสลากสลากงวดประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2558

วันที่ 15/12/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เนื่องจากวันที่ 16 ธันวาคม 2558  ตรงกับวันจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเลื่อนการออกรางวัล ไปเป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2558  โดยจะทำการออกรางวัลสลาก ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ข่าวสปริงนิวส์ ตั้งแต่เวลา 14.30น. และรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์