Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (11 ธ.ค.58)

วันที่ 14/12/2558

1.1 เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 (ด้านการพัฒนาระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

1.2 เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 (ด้านการจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์)

1.3 เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 (ด้านการจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ)

1.4 เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับ 3

1.5 เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 3

1.6 เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 3

1.7 เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่ง  นักบัญชี ระดับ 3

1.8 เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3

1.9 เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3

1.10 เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่ง  วิศวกร ระดับ 3  (ด้านไฟฟ้า)

1.11 เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่ง  วิศวกร ระดับ 3  (ด้านเครื่องกล)

1.12 เอกสารแนบท้าย 1 ตำแหน่ง  นิติกร ระดับ 3สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์