Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรม"ความหวัง-ด้วยมิตร-จิตอาสา"

วันที่ 03/12/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงกุณฑีรา ตันติรังสี รองผู้อำนวยการ และนางนัยนา ปานสาคร รองผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรม "ความหวัง-ด้วยมิตร-จิตอาสา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการ "โฮป ประกายแสงแห่งความหวัง" เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์