Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่ศูนย์การค้าสลากไทย

วันที่ 11/11/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

      เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์   ธนวรรธน์ พลวิชัย ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและพันโทหนุน ศันสนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลาก ลงพื้นที่สอบถามตัวแทนจำหน่ายถึงสภาวะการจำหน่ายสลาก หลังจากที่สำนักงานฯ เปิดโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ศูนย์การค้าสลากไทย  เพื่อเก็บข้อมูลและ ดูกลไกตลาดว่า มีการบิดเบือนราคาให้สูงขึ้นหรือไม่  นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้ส่งผู้ตรวจการลงพื้นที่ทั่วประเทศ โดยประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อตรวจสอบสภาวะของการจำหน่ายสลาก หลังจากที่สำนักงานฯ เปิดโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการฯ ต่อไป สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์