Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบรางวัลโครงการดาวดี

วันที่ 27/10/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (27 ตุลาคม 2558 ) พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับรายการข่าวจราจรสวพ.FM91 จัดโครงการ "ดาวดี” ขึ้น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและกระตุ้นให้คนทำความดีและมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเพื่อเป็นต้นแบบของจิตอาสาในการทำความดีโดยมีหมายเลขโทรฟรี1644 สวพ.FM91 เป็นสื่อกลาง ในการรับเรื่องราวต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจและเชิดชูเกียรติ สำหรับคนดีมีน้ำใจที่เสียสละทั้งเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ ทุ่มเทให้กับสังคมของเรา ทางรายการข่าวจราจรสวพ.FM91 ได้รวบรวมและเฟ้นหาตัวแทนบุคคลที่ทำความดีในสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ตุลาคม 2558 จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1.นายกิตติ กลิ่นเกษร

2. นายสำราญ เกษมรัตนพาณิชย์

3. นายวิรัตน์ ฤชา

4.นายสุรสีห์ บุตรพรม

5.นายนิรมิต เที่ยงสันเทียะ

6. นายขันต์ชัย ไม้หวัน

7.นายวิเชียร ดาจันทร์พันธ์

8.นายโสวัฒน์ ด้วงคำจันทร์

เพื่อรับรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารออกรางวัลสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์