Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ “โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล” ที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 05/10/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยพันโทหนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลากและผู้ช่วยศาตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมประชาสัมพันธ์ "โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายสลาก ตามโครงการฯ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก มีประชาชนที่ประสงค์เป็นผู้จำหน่ายสลากตามโครงการฯเข้าร่วมรับฟังและสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียนรวมทั้งการซื้อ-จองในวันที่ 3-7ตุลาคม 2558

โดยในช่วงเช้าวันเดียวกัน พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ พร้อมผู้บริหารระดับสูง ได้จัดการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานระยะที่2ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก



สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์