Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประชาสัมพันธ์ “โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล” ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23/09/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้(23 กันยายน 2558) เวลา 13.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยพันโทหนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลาก จัดประชาสัมพันธ์ "โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายสลาก ตามโครงการฯ ในส่วนภูมิภาค มีประชาชนที่ประสงค์เป็นผู้จำหน่ายสลากตามโครงการฯเข้าร่วมรับฟังและสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียนรวมทั้งการซื้อ-จองในวันที่ 3-7ตุลาคม 2558 โดยเช้านี้ พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ พร้อมผู้บริหารระดับสูง ได้จัดการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานระยะที่2ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา จังหวัดเชียงใหม่สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์