Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนเครื่องช่วยความพิการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจพิการ จำนวนเงิน 6,627,560.-บาท

วันที่ 23/09/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันที่ 17กันยายน2558 ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนและเครื่องช่วยความพิการในกิจกรรม "สนับสนุนเครื่องช่วยความพิการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจพิการ" จำนวนเงิน 6,627,560.-บาท โดยพลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินสนับสนุนดังกล่าวพร้อมรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการและกายอุปกรณ์ช่วยความพิการ ให้กับพลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อมอบเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการตำรวจพิการและครอบครัวอย่างเหมาะสม มีคุณภาพต่อการดำรงชีวิตต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์