Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภารกิจหลัก >> การจำหน่าย
เหตุผลในการมอบอำนาจรับสลากของ ตัวแทนรายย่อยทั่วไป/คนพิการ และนิติบุคคล

วันที่ 23/07/2558
เหตุผลในการมอบอำนาจรับสลากของ ตัวแทนรายย่อยทั่วไป/คนพิการ และนิติบุคคล
 
1. ป่วย เจ็บ และมีใบรับรองแพทย์ที่เชื่อถือได้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา

2. เป็นคนพิการ โดยมีเอกสารรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

3. ไปหรือกำลังจะไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ ทั้งครอบครัว เป็นการชั่วคราว มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

4. มีความจำเป็นอย่างอื่นที่มีเหตุผลอันสมควรแล้วแต่กรณี โดยมีเอกสารประกอบ การพิจารณา

21 กุมภาพันธ์ 2562


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์