Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านการศึกษาและกีฬา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000.-บาท ให้กับ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

วันที่ 20/07/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558. ทันตแพทย์หญิงกุณฑีรา ตันติรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงบรัสเซล ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ให้กับโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์