Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ใน “โครงการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจาก”

วันที่ 15/07/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.30 น.ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ พลตรีอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจาก” โดยมี พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการ คุณ ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) และคุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

โครงการนี้ เกิดจากเจตนารมณ์ของบางจาก ฯ ในฐานะบริษัทน้ำมันคนไทย ที่ประสงค์จะร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา โดยใช้สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประทศเป็นช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายสลากในราคา 80 บาท โดยในเบื้องต้นได้จัดสรรสถานีบริการน้ำมันจำนวน 200 แห่งให้เป็นจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่คิดค่าเช่า เป็นเวลา 1 ปีโดยจะจัดพื้นที่ให้เป็นการเฉพาะซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ค้าที่พิการในขณะเดียวกันประชาชนก็จะมีช่องทางในการซื้อสลากที่แน่นอนในราคาควบคุมเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐและร่วมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่ต่อไปสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์