Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดกิจกรรมรักการอ่านและเปิดห้องสมุด

วันที่ 02/07/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์         ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรักการอ่านและเปิดห้องสมุดสำนักงาน ฯ ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้เป็น Happy Work Place ตามแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สง่า ดามาพงศ์ ที่ปรึกษาสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ซึ่งเป็นนักเขียนและอดีตนักวิชาการด้านโภชนาการที่มีชื่อเสียงของกระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการกินอยู่ และใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี โดยมีผู้บริหารระดับสูงและพนักงานเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์