Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง“โครงการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.”

วันที่ 15/06/2558 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ


วันนี้ (15 มิถุนายน 2558) เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ พลตรีอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.” โดยมีพลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการ คุณสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และคุณชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

โครงการนี้ เกิดจากเจตนารมณ์ของ ปตท.ในการสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา โดย ปตท.จะสนับสนุนพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมั่นทั่วประเทศ จำนวน 400 แห่ง ให้เป็นจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบราคาจำหน่ายสลากของผู้ร่วมโครงการ ณ จุดจำหน่ายให้เป็นไปตามราคาที่กำหนดสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์