Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ติดต่อสำนักงาน
โรงพิมพ์สำนักงานกินแบ่งรัฐบาล (เอกมัย)


โรงพิมพ์

พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประการหนึ่งคือ การจัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ซึ่งในระยะแรกใช้วิธีการจ้างโรงพิมพ์เอกชนในการพิมพ์สลาก
 
ต่อมาในปี พ.ศ.2493 ได้เริ่มทำการก่อสร้างโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์สลากเองที่ถนนจักรพงษ์ การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2494 และได้มีการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์นิวอีร่า จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ทางการพิมพ์อื่น ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการติดตั้งแล้วเสร็จต้นปี พ.ศ.2495 เริ่มพิมพ์สลากครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2495 ซึ่งเป็นสลากของงวดประจำวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2495 (ขณะนั้นกำหนดให้มีการออกสลากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือ ทุกวันพฤหัสบดี) ต่อมาในปี พ.ศ.2520 ได้ทำการก่อสร้างโรงพิมพ์ขึ้นใหม่ที่ ซอยแยกซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายงานด้านการพิมพ์มาอยู่ ณ ที่แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน
 
สำนักงานฯได้ดำเนินการซื้อเครื่องพิมพ์ NEW ERA จากสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2495 ได้ดำเนินการจัดพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง สิ่งพิมพ์กันการปลอมแปลงและสิ่งพิมพ์อื่นๆ เรื่อยมา หลังจากนั้นได้ซื้อเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและทดแทนเครื่องเดิมที่เริ่มสึกหรอตามลำดับ โดยเริ่มจากเครื่องพิมพ์ CHAMBON ซึ่งเป็นระบบ OFFSET จากฝรั่งเศส และเครื่องพิมพ์ TIMSON จากอังกฤษ รวมทั้งเครื่องพิมพ์ MULLER MARTINI GRAPHA GMBH อีก 3 เครื่อง ซึ่งผลิตจากสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อใช้พิมพ์สลากและตั๋วม้วนรถโดยสาร รวมทั้งตั๋วแลกเงินและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
 

ล่าสุดในปี 2546 ได้จัดซื้อเครื่องพิมพ์ GIEBELER ADVENTAGE ผลิตจากเยอรมันเป็นเครื่องพิมพ์ระบบ DRY OFFSET ที่ทันสมัยมีความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วสูงมาทดแทนเครื่องพิมพ์เดิม โดยเครื่องพิมพ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ใช้สำหรับงานพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล และงานพิมพ์ทุกประเภทในขณะนี้

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2392-5031
 

 


คำสำคัญ : โรงพิมพ์ เอกมัย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์