Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านศาสนา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถวายผ้ากฐินประจำปี 2562 ที่วัดตำหนักใต้ นนทบุรี

วันที่ 29/10/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

             พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานฯ เดินทางไปถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2562 ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดตำหนักใต้ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  ร่วมในการถวายผ้ากฐินครั้งนี้ด้วย มียอดเงินกฐินที่สำนักงานฯและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญร่วมกัน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,459,648 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์