Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งของจำเป็นสำหรับการทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

วันที่ 31/08/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

เรือโทสุภาสชาญ ทัศนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำพิธีมอบอุปกรณ์ สิ่งของจำเป็นสำหรับการทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโอกาสเดียวกันด้วย โดยในการนี้ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และพลตำรวจโทณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.) รุ่นที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์