Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมตามโครงการ Super คนรุ่นใหม่ ห่างไกลการพนัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

วันที่ 03/10/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (3 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น.  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ "Super คนรุ่นใหม่ ห่างไกลการพนัน" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยมีผู้บริหารระดับสูง และจิตอาสาโครงการรณรงค์ต่อต้านการพนันทุกประเภทของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และนายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

โครงการ "Super คนรุ่นใหม่ ห่างไกลการพนัน" เกิดจากการตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการพนันในกลุ่มเด็กแลเยาวชนในสังคม ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงการพนันให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น แต่ขณะเดียวกันยังต้องมีการป้องกันและบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว

กิจกรรมในโครงการ Super คนรุ่นใหม่ ห่างไกลการพนัน จึงเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรู้เท่าทันภัยร้ายที่มาจากการพนันทุกประเภท ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมไทย โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และนพดล อินทร์ต๊ะ หัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาบรรยายถึงโทษภัยของการพนัน
ภายใต้บรรยากาศสนุกสนาน ให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ได้รับทั้งสาระความรู้และความบันเทิง ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถช่วยชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้แก่คนรอบข้างและสังคมอีกด้วย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์