Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 2562

วันที่ 30/09/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยพันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงพื้นที่ชุมชนคนบางกรวย (ปลายบาง) จ.นนทบุรี เพื่อส่งมอบป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของชุมชน รวมถึงแนะนำวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองตามโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ประจำปี 2562

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและเติมเต็มความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยการนำสิ่งบ่งชี้พื้นถิ่นที่มีความโดดเด่นของชุมชน มาออกแบบและพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ แผ่นพับและป้ายแนะนำสถานที่น่าสนใจของชุมชน โดยคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่มีความรู้ด้านการออกแบบและวิชาการต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน เพื่อต่อยอดให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีความภาคภูมิใจ และสามารถแก้ไขปัญหาการเล่นพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน รวมถึงการพนันอื่นๆ ปัญหายาเสพติดตลอดจนปัญหาสังคมอื่นๆ  

ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มจากทีมผู้เชี่ยวชาญลงไปในพื้นที่วิเคราะห์สิ่งบ่งพื้นถิ่นที่โดดเด่น เพื่อออกแบบจัดทำโลโก้ป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงของที่ระลึกต่างๆ  และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ

ชุมชนคนบางกรวย (ปลายบาง) เป็น 1 ใน 7 ชุมชน ตามโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเปิดรับสมัครชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน การผลิตสินค้าและบริการของชุมชน รวมถึงมีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีชุมชนอีก 6 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ ชุมชนชุมกลุ่มคลองพระโขนง กรุงเทพมหานคร  ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 จ.นครปฐม ชุมชนย่านเก่าวังกรด จ.พิจิตร ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดริมน้ำเมืองแพรก จ.ชัยนาทชุมชนพิกุลทองสามัคคี จ.สิงห์บุรี และชุมชนพุน้ำร้อน จ.สุพรรณบุรี สามารถติดตามเรื่องราวน่าสนใจของทั้ง 7 ชุมชน   ผ่าน "รายการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน" ทางสถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันอาทิตย์เวลา
14.00 -14.30 น.


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์