Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากฯสนับสนุน "โครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี"

วันที่ 24/09/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดย นางสุพิชญา นิทัศน์วรกุล หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทนผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี" จัดขึ้นโดยเดลินิวส์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งวัตถุประสงค์ในการร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียน รวมทั้งส่งต่อคุณค่าทางวรรณกรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์