Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรม CSR ตรวจรักษาฟรีและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบเงินสนับสนุนพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

วันที่ 31/08/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (31 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น.  ที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี  ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ และนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะเดินทางไปจัดกิจกรรม CSR จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและหน่วยแพทย์/ทันตแพทย์เคลื่อนที่โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้บริการตรวจรักษาฟรี ในโอกาสเดินทางไปออกรางวัลสลากสัญจร ณ ห้องสยามแกรนด์บอลรูม โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ในงวด 1 กันยายน 2562 นี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบเงินบริจาคจำนวน  300,000 บาท สนับสนุนโครงการพัฒนาห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส (Sensory Room) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพประสาทสัมผัสของนักเรียนต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์