Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
เกี่ยวกับสำนักงาน >> เพลงประจำสำนักงาน
เนื้อเพลงด้วยเงินสลากกินแบ่งฯ

วันที่ 28/02/2556
ด้วยเงินสลากกินแบ่งฯ
 
C.U. Chorus ขับร้อง
คำร้อง-ทำนอง กฤตบุญ รณรื่น
จังหวะ Soul
 
(สร้อย) ด้วยเงินจากสลากกินแบ่งฯ
ด้วยแรงพลังศัทธรา ด้วยเงินของปวงประชา
ย้อนคืนกลับไปหา สร้างสรรค์สังคมไทย
 
(1) สลากกินแบ่งฯ ที่ท่านซื้อหา
เงินตราไม่สูญหายไปไหน
สร้างเสริมประโยชน์อันยิ่งใหญ่
ช่วยเหลือสังคมไทยก้าวไกลสุขสันต์
สร้างโรงเรียน มอบทุนการศึกษา
สร้างสนามกีฬา เพิ่มพลังชีวัน
สร้างโรงพยาบาล ก่อเกิดคุณอนันต์
ด้วยเงินของท่านทั้งนั้น กุศลเกิดพลันเห็นทันตา
 
(2) สลากกินแบ่งฯ ที่ท่านซื้อหา
สร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยชาวไทย
เพิ่มพูนเงินตรา เพิ่มรายได้
ช่วยรัฐพัฒนาชาติไทย ก้าวไกลสุขสันต์
ร่วมแรงพลังศัทธราประสาน
ราษฎร์-รัฐ เจือจานเกื้อกูลผูกพัน
เพิ่มพูนคุณภาพชีวัน
เหนือสิ่งอื่นใดนั้น คือความสุขสันต์ของปวงประชา
(ดนตรี.....เริ่มต้นใหม่) จบที่สร้อย
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์