Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
เกี่ยวกับสำนักงาน >> เพลงประจำสำนักงาน
เนื้อเพลงศูนย์รวมน้ำใจ

วันที่ 28/02/2556
ศูนย์รวมน้ำใจ
 
คำร้อง-ทำนอง พยงค์ มุกดา
 
สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล
เกื้อกูลโครงการสังคม สงเคราะห์หลากหลาย
เหมือนอย่างเก็บน้ำ ธรรมชาติ
ทุกหยาด ถนอม ออมไว้จ่าย
คลองส่ง เครือข่าย เลี้ยงไร่ นาเรา
เพราะคนยัง มีความหวังจิตลิขิตฟ้า
เสี่ยงโชคชะตามิใช่ หลงบ้า มัวเมา
แม้โชค ไม่ถึง เราดังมั่น
ทรัพย์ก้อน โตนั้น ไม่สูญเปล่า
พี่น้อง ผองเรา ยังได้ เจือจาน
เข้างบประมาณ สร้างงานให้คนยากไร้
สภากาชาดไทย อเนกในคุณูปการ
ช่วยศาสนาส่งเสริมกีฬา ศึกษา พยาบาล
ผ่านศึกและผู้พิการ สร้างอาคารพร้อมที่อยู่กิน
ศูนย์รวมเงิน สลากกินแบ่งผันช่วยเรา
แต่ถ้ามัวเมา หวยเถื่อนนั้นโลก ติฉิน
หวยเถื่อน พวกนี้ ที่ดูดเลือด
เฉือดเชือด มนุษย์ ทรุดโทรมสิ้น
ลุ่มหลงอาจินต์ จะสิ้น หมดตัว
 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์