Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวกิจกรรม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมสนับสนุน คอนเสิร์ตพลิ้วเพลงแห่งสยาม เฉลิมพระเกียรติ ๓ พระองค์ ครั้งที่ ๑

วันที่ 29/12/2555 สำนักผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมสนับสนุน คอนเสิร์ตพลิ้วเพลงแห่งสยาม

เฉลิมพระเกียรติ ๓ พระองค์ ครั้งที่๑ จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยมี นางวิมลลักษณ์  บุญยิ่งยงสถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางผกาพรรณ วีระไวทยะ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

เป็นผู้แทนร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ มูลนิธิสมุดดนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สำนักหอสมุดแห่งชาติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์