Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภารกิจหลัก >> การจ่ายรางวัล >> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอรับเงินรางวัล
ประจำปี 2562

วันที่ 04/06/2562

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอรับเงินรางวัล

ประจำเดือนมกราคม 2562 - เดือนเมษายน 2562
ประจำเดือน
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (%)
มาก (%)
ปานกลาง (%)
น้อย (%)
น้อยที่สุด (%)
ไม่พึงพอใจ (%)
มกราคม
86.25
12.5
1.25
-
-
-
กุมภาพันธ์
82.50
16.00
1.50
-
-
-
มีนาคม
85.75
13.25
1.00
-
-
-
เมษายน
83.75
15.25
1.00
-
-
-
พฤษภาคม
79.00
19.00
2.00
-
-
-
มิถุนายน
83.25
16.25
0.50
-
-
-
กรกฏาคม
82.50
16.00
1.50
-
-
-
สิงหาคม
80.00
18.75
1.25
-
-
-


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์