Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตัวแทนจำหน่ายสลากด้วยเครื่องจำหน่ายฯ<br/> *สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือสำนักงาน ที่ 5142/2551 ลงวันที่ 16ส.ค.2551เท่านั้น (ให้ดำเนินการภายในวันที่ 5 ก.ย.2551)

วันที่ 04/09/2551
  • โดยให้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ http://survey.glo.or.th
  • พิมพ์ใบตอบกลับ (มีบาร์โค้ดเท่านั้น) ก่อนพิมพ์ ต้องดาวน์โหลด FONT บาร์โค้ด
    (ดาวน์โหลดข้อที่ 4) พร้อมลงลายมือชื่อ แล้วส่งกลับสำนักงานฯ พร้อมเอกสารแนบ
  • ที่อยู่ส่งเอกสารกลับสำนักงานฯ (ดาวน์โหลดข้อที่ 5 )


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์