Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภารกิจหลัก >> การจ่ายรางวัล >> รายงานจำนวนผู้ขอรับเงินรางวัล
รายงานจำนวนผู้ขอรับเงินรางวัล ประจำปี 2562

วันที่ 04/06/2562
 

 รายงานจำนวนผู้ขอรับเงินรางวัล ประจำปี 2562

ประจำเดือน
จำนวน (ราย)
จำนวนสลาก (ฉบับ)
จำนวนเงินรางวัล (บาท)
มกราคม
20,313
2,476,634
8,263,969,000.00
กุมภาพันธ์
18,875
2,450,818
8,208,636,000.00
มีนาคม
20,474
2,532,396
8,454,123,000.00
เมษายน
21,055
2,494,719
8,349,488,000.00
พฤษภาคม
21,615
2,550,163
8,458,328,000.00
มิถุนายน
22,266
2,476,723
8,282,790,000.00
กรกฎาคม
22,562
2,501,846
8,358,436,000.00
สิงหาคม
23,031
2,732,374
9,135,187,000.00
กันยายน
25,762
2,748,198
9,225,024,000.00
ตุลาคม
25,537
2,799,809
9,386,866,000.00
พฤศจิกายน
24,231
2,777,981
9,283,086,000.00
ธันวาคม
25,660
2,720,803
9,120,596,000.00
 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์